بلوک سبک الیافی با ضخامت استاندارد• بلوک های فوق دارای الیاف پلی پروپیلن هستند.
• استفاده از الیاف باعث افزایش مقاومت برشی (جهت شیار زنی لوله‌های تاسیسات)، مقاومت در مقابل ضربه می‌شود.
• بلوک های این کارگاه، قابلیت برش به هر ابعاد دلخواه را دارند ( با دستگاه سنگ فرز)
• عایق صوت و حرارت (مطابق با الزامات مبحث 18 و 19)
• وزن بلوک ها در مقایسه با نمونه های موجود در بازار کمتر می باشد. (کمتر از لیکا و سفال)